ภาพสนามเจ้หนวดบีบีกัน
   
 
  

   
 
 Ңͧʹ (;˹Ǵ) 

   
 
 ʹѧ