มาดูน้องปลาสวยๆดีกรีแชมป์ญี่ปุ่น
   
 
 KOHAKU
 
 

   
 
 SANKE
 
 

   
 
 kohaku/sanke

 
 

   
 
 suzui
 
 

   
 
 ASAKI
 
 

   
 
 OGON

 
 

   
 
 TANSHO
 
 

   
 
 SHOWA
 
 

   
 
 KUMONGRYU
 
 

   
 
 SHOWA / SANKE
 
 

   
 
 SHOWA