๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
   
 
 
KOI หรือ Fancy Carp ปลาแฟนซีคาร์ฟ

     ปลาแฟนซีคาร์ฟ (Fancy Carp) มีประวัติมาหลายพันปีและมีตำนานในหลายประเทศด้วยกัน 
แต่ขอเล่าเฉพาะตำนานในประเทศญี่ปุ่นอย่างย่อ เมื่อประมาณพันกว่าปีมาแล้วชาวนาที่ตั้งรกรากบนภูเขาสูง
มีอาชีพทำนาบนภูเขาสูง ได้มีการนำปลาไนชนิดนี้ไปเลี้ยงเพื่อบริโภค ฤดูหนาวหิมะจะตกหนักมาก
และเส้นทางต่างๆถูกปกคลุ่มไปด้วยหิมะถึง 4 เดือนการเดินทางค่อนข้างลำบาก ปลาคาร์พในยุคนั้น
จึงเป็นหนึ่งในเมนูอาหาร ปลาคาร์พในยุคนั้นมีแค่สีดำและสีส้ม ไม่มีความสวยงานเลย  

    ต่อมาเมื่อร้อยกว่าปีที่ผ่านมา ที่เมืองนิกาตะเกิดมีปลาคาร์พสีขาวและสีแดง (Kohaku ปัจจุบัน) 
และชาวบ้านได้พัฒนาสายพันธู์และลวดลายต่างๆ มากมาย ปลามีความสวยงานจนเกินที่จะนำมาเป็นอาหาร
จากนั้นมาก็มีการพัฒนาสายพันธ์ใหม่ ๆ มาเรี่อย ๆ จนถึงปัจจุบัน 
 

   
 
 
KOHAKU สายพันธุ์โคฮากุ

   สายพันธุ์นี้มี 2 สีคือแดงและขาว สีพื้นเป็นสีขาวบริสุทธิ์เหมือนน้ำนมสด ส่วนสีแดงต้องอยู่ในกฎตามนี้
สีแดงเข้มสดใส ,ตำแหน่งส่วนหัวอย่าเลยจมูกและไม่เลยถึงหาง และที่สำคัญสีแดงไม่มีที่ครีบอกและหาง
ส่วนลดลายต้องมีความสมดุลย์ตลอดหัวจนหาง ดูแล้วสวยงาม
 

   
 
 
SANKE สายพันธุ์ซันเก้ 

   สายพันธุ์นี้มี 3 สีคือขาว,แดง และดำ สีทุกอย่างจะเป็นไปตามกฏของปลาสายพันธู์โคฮากุแต่สายพันธ์นี้
จะมีสีดำมาเพิ่ม และสีดำต้องอยู่ในกฎตามนี้ สีดำสนิท ไม่ควรมีสีดำที่หัว,ครีบและหางหรือมีก็มีสักเล็กน้อย
   ปลายสายพันธุ์นี้สีดำจะไม่คงที่มีการเปลี่ยนแปลงของสีดำจนอาอยู่มากกว่า 2 ขวบขึ้นไปสีดำจะเริ่มนิ่ง
ปลาบางตัวตอนยังเล็ก ๆ ดูแล้วไม่สวยไม่มีราคาสักเท่าไรแต่พอโตขึ้นสีดำสนิทและนิ่งแล้วมีความสวยงาม
แต่บางตัวดำขึ้นผิดที่ผิดทางก็ทำให้ความสวยลดลงได้ สายพันธ์นี้ไม่ได้เป็นทุกตัว ถ้าตัวไหนมีสีดำที่ยังไม่นิ่ง
เขาเรียกปลาเหลานี้ว่า "ปลาในอนาคต" ทำให้ผูเลี้ยงดูมีความสนุกในการได้ลุ้นของการพัฒนาการสีดำของปลา
 

   
 
 
SHOWA สายพันธุ์โชวา 

      สายพันธุ์นี้มี 3 สีคือขาว,แดง และดำ สีทุกอย่างจะเป็นไปตามกฏของปลาสายพันธุ์ซันเก้
แต่สายพันธ์นี้จะมีสีดำแตกต่างจากสายพันธ์ซันเก้ตามนี้ ต้องมีสีดำที่หัว ครีบและหาง ถึงจะสมบูรณ์ (ซันเก้ไม่ควรจะมี)
สีดำตามลำตัวจะเป็นแถบกว้างและยาว (ซันเก้จะเป็นลักษณะทรงกลม)
สีดำจะมีนิ่งและไม่นิ่งเหมือนสายพันธ์ซันเก้ (ลุ้นดำทำให้สนุกและอยากติดตาม) 
   ส่วนหัวควรจะมีสีดำตามแบบนิยม 3 แบบคือ 
      1 แบบทะแยงเฉียงผ่าหน้าเหมือนสายฟ้าผ่า
      2 เป็นรูปอักษรตัว Y 
      3 เป็นรูปอักษรตัว V 
   ส่วนปากของปลาสายพันธ์นี้ควรมีสีดำจะทำให้ดูเข้มมีพลังและสวยงาม
 

   
 
 
SHIRO สายพันธุ์ชิโร่ 

สายพันธุ์นี้มี 2 สีคือขาว และดำ สีพื้นเป็นสีขาวบริสุทธิ์เหมือนน้ำนมสด ส่วนสีดำต้องอยู่ในกฎตามนี้
จะต้องมีลายสีดำที่ตลอดลำตัวพาดผ่านจนถึงปากและหาง ครีบอกต้องมีแถบสีดำด้วย(สีดำจะเหมือนโชวา) 

   
 
 
TANCHO สายพันธุ์ตันโจ 

สายพันธุ์นี้มี 2 สีคือขาว และแดงสีพื้นเป็นสีขาวบริสุทธิ์เหมือนน้ำนมสด สีแดงทรงกลมอยู่ที่หัว(เหมือนหงอนไก่) 
 

   
 
 
PLATINUM OGON สายพันธุ์แพลตทินั่มโอกอน 

สายพันธุ์นี้มี 1 สีคือสีขาวเป็นมันวาวทั้งตัวสายพันธุ์นี้มีสีเหมือนทองคำขาวบริสุทธิ์ 

   
 
 
YAMABUKI OGON สายพันธุ์ยามาบูกิโอกอน 

สายพันธุ์นี้มี 1 สีคือสีเหลืองเป็นมันวาวทั้งตัวสายพันธุ์นี้มีสีเหมือนทองคำบริสุทธิ์ 

   
 
 
ORANGE OGON สายพันธุ์ออเร้นจ์โอกอน 

สายพันธุ์นี้มี 1 สีคือสีส้มเป็นมันวาวทั้งตัวสายพันธุ์นี้มีสีเหมือนผลส้มสุก 

   
 
 
ASAGI  สายพันธุ์อาซากิ

สายพันธุ์นี้จะมีเกล็ดสีฟ้าสวยเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบเหมือนตาข่ายสีฟ้า