๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
   
 
 
    ควรมีอัตราการเจริญเติบโดเท่าใด 
 
   ปลาคาร์พที่เราเลี้ยงไว้ควรมีอัตราการเจริญเติบโดเท่าตารางข้างบน 
เราควรหมั่นสังเกตุการเจริญโตและทำการวัดขนาดปลาทุก ๆ 3 เดือน
หรืออย่างน้อยปีละครั้งและทุกครั้งที่วัดขนาดควรถ่ายรูปไว้ เพื่อดูการพัฒนาการ
สี ผิว รูปร่าง สุขภาพ และที่สำคัญปรสิตต่าง ๆ 

   
 
 
     การให้อาหารปลา

      การเลี้ยงปลาคารพ์ ไม่ใช่เรื่องยากแต่ก็ไม่ง่ายต้องหัดเลี้ยงให้ผ่านหนาวผ่านร้อนสักปีก่อน อย่าเพิ่งซื้อปลา
ที่แพง ควรซื้อปลาราคาถูกเพื่อลองบ่อ เมื่อสามารถเลี้ยงได้ดีแล้วค่อขยับราคาแพงขึ้นตามสถาวะกระเป๋าตังส์ 
     ควรให้อาหารอย่างน้อยวันละ 2 เวลา คือเช้า(ก่อนไปทำงาน) และเย็น(กลับบ้านแล้ว) พยายามให้ตามเวลา 
เพื่อปลาจะเกิดความเคยชินและเชื่องกับผู้ที่เลี้ยง อย่าให้น้อยหรือมากเกินไปและคอยสังเกตุการกินอาหารของปลา
ถ้าหากปลากินอาหารไม่หมดควรจะต้องตักออกทิ้งไว้จะทำให้น้ำเน่าเสีย ถ้าหากปลากินอาหารหมดเร็วแสดงว่า
ปลาต้องการอาหารเพิ่มอีกอาจให้เพิ่มสักเล็กน้อย 


     บ่อปลา

     ต้องมีขนาดที่เหมาะสมไม่หนาแน่นจนเกินไป หรือ ประมาณน้ำ 1 ตันต่อปลา 1 ตัว (ยิ่งกว้างและลึกก็ยิ่งดี) 
บ่อปลาควรมีระบบกรองที่ดีโดยมีสะดือที่ก้นบ่อเพื่อดูดขี้ปลาและสิ่งสกปรกสู่ระบบกรอง
     ควรจะตั้งอยู่ในที่มีร่มเงาพอประมาณอย่าให้อยู่กลางแจ้งเพราะจะทำให้ปลามีสัสันที่จืดจางลงและทำให้
ปลากินอาหารได้น้อยลงอาจโตช้ากว่าปกติ 


     น้ำ

     ควรใช้น้ำประปาจะดีที่สุดในการเลี้ยงปลาเพราะน้ำมีสภาพเป็นกลางโดยมีค่า PH (power of Hydrogen ion) 
ความเป็นกรดเป็นด่างระหว่าง 6.5 - 7.5 แต่ต้องรองน้ำประปาไว้ก่อนประมาณ 2 วัน ส่วนน้ำฝนจะทำลายสีของปลา
และปลาอาจเกิดโรคได้ง่ายสำหรับน้ำจากแม่น้ำลำคลองมีเชื้อโรคหรือปรสิตทำให้ปลาติดเชื้อได้ง่าย
      คอยสังเกตน้ำในบ่อถ้าหากเริ่มขุ่นและเห็นมีสิ่งสกปรกหรือมีกลิ่นเหม็นต้องรีบเปลี่ยนน้ำทันทีอย่าปล่อยไว้นาน
อาจทำให้ปลาติดเชื้อแบตทีเรียต่างๆ ซึ่งมีผลทำให้ปลาป่วยได้ 
      คอยสังเกตการกินอาหารและการว่ายน้ำของประกอบด้วยเช่นถ้าหากปลาขึ้นมาหุบอากาศที่ผิวน้ำให้สันนิฐาน
ก่อนเลยว่าน้ำด้านล่างไม่มีอากาศอ๊อกซิเจนที่เพียงพอควรเพิ่มปั้มลมหรือไม่ก็สังเกตุผิวน้ำมีคราบมันปิดกั้นผิวน้ำหรือไม่
ถ้าหากเป็นไปได้ควรทำการล้นน้ำวันละ 10 เปอร์เซ็นต์ เพื่อทำออกซิเจนในน้ำได้ถ่ายเทอยู่ตลอดเวลา