���������������������������������
   
 
 V15 3/1/09 My Omosako shiro utsuri
 
 

   
 
 Yagenji Shiro Utsuri sansai
 
 

   
 
 Yagenji Koifarm Nisai Shiro Utsuri Koi Tirol
 
 

   
 
 Sakai Yamamatsu shiro utsuri
 
 

   
 
 Ginrin Shiro Utsuri (09-I-797) - Koda HD
 
 

   
 
 HQ Shiro Utsuri's from Okawa
 
 

   
 
 Trojan koi
 
 

   
 
 Energized Water & Okawa Shiro - with Max Koi farm
 
 

   
 
 V76 6/2/11 For a Good Cause
 
 

   
 
 Sneeuwwitte Shiro Okawa
 
 

   
 
 66cm Ogata Shiro Utsuri
 
 

   
 
 Omosako Yonsai Shiro Utsuri
 
 

   
 
 Omosako shiro utsuri 09
 
 

   
 
 T003 Omosako Shiro Utsuri
 
 

   
 
 AKOITIQUE OMOSAKO 17 20
 
 

   
 
 Omosako Nisai male or female Shiro Utsuri Mai 2010