เน‚เธ›เธฃเนเธเธฃเธก Chevrolet
[Webboard][Home ]
 
กระทู้ :00011 ลำดับ :00001 ผู้ตอบ :Billy วัน-เวลา : 2009-09-22 15:55:38
 
Chevy
1.ในเอกสารใบ CPT,SPY,SBR,SBO ถ้าไม่ได้กดปุ่มNew
ห้ามมีข้อมูลอะไรโชว์ตรงช่องเลขที่เอกสาร
(ปัจจุบันมีการโชว์อันเกิดจากการทำงานในเอกสารอื่นๆอยู่
แล้วเปิดเอกสารดังกล่าวขึ้นมาทีหลัง) 
 
กรุณากรอกข้อความที่สุภาพ [Please fill in as spirit]
 
กระทู้ :00011 ลำดับ :00002 ผู้ตอบ :Billy วัน-เวลา : 2009-09-22 15:58:27
 
Chevy
2.ใบเบิก CPT ตรงช่องรายการ ถ้าพิมพ์ข้อมูลอะไรลงไป
แล้ว จะ Doubble Click ได้ แก้ไขไม่ให้ทำได้ (หรือจะทำ
ให้แข็งเหมือนช่องรหัสก็ได้ครับ) 
 
กรุณากรอกข้อความที่สุภาพ [Please fill in as spirit]
 
กระทู้ :00011 ลำดับ :00003 ผู้ตอบ :Billy วัน-เวลา : 2009-09-22 15:59:49
 
Chevy
3.ใบ CCD เวลาสั่งพิมพ์แล้ว เกิด Error ครับ 
 
กรุณากรอกข้อความที่สุภาพ [Please fill in as spirit]
 
กระทู้ :00011 ลำดับ :00004 ผู้ตอบ :Billy วัน-เวลา : 2009-09-22 16:04:39
 
Chevy
4.ใบสั่งซื้อ VPO ตรงช่องอธิบาย เปิดให้แก้ไขข้อมูลได้
ตลอดแม้ว่าจะ Post เอกสารแล้วก็ตาม และเมื่อกดปุ่ม
พิมพ์แล้วก็ให้บันทึกข้อได้เหมือนเดิม 
 
กรุณากรอกข้อความที่สุภาพ [Please fill in as spirit]
 
กระทู้ :00011 ลำดับ :00005 ผู้ตอบ :Billy วัน-เวลา : 2009-09-22 16:10:25
 
Chevy
5.ในรายงานสต๊อคการ์ด(ST01) และ รายงานสินค้า
คงเหลือ(ST02) ในช่องราคาทุนนั้นให้เอาราคาทุนที่มา
จากใบรับ VRC โชว์เท่านั้น
(ปัจจุบันระบบจะเอาราคามาจากเมนูข้อมูลสินค้าครับ) 
 
กรุณากรอกข้อความที่สุภาพ [Please fill in as spirit]
 
กระทู้ :00011 ลำดับ :00006 ผู้ตอบ :Billy วัน-เวลา : 2009-09-23 09:10:35
 
Chevy
6.ในใบรับ VRC ของเก่าเวลาใส่จำนวนแล้วตรงเลขที่
เอกสารจะขึ้นให้ออโต้  แต่ระบบใหม่จะไม่ขึ้นให้ ซึ่งทำให้
เกิด Record ขึ้นใน St_invoice_detail 
สิ่งที่ต้องการให้แก้ไข ให้ระบบขึ้นเลขที่เอกสารออโต้เมื่อ
ใส่จำนวนครับ 
 
กรุณากรอกข้อความที่สุภาพ [Please fill in as spirit]
 
กระทู้ :00011 ลำดับ :00007 ผู้ตอบ :Billy วัน-เวลา : 2009-09-23 10:19:17
 
Chevy
ความคิดเห็นของคุณตุ๋ยเรื่อง ราคาทุนตามหัวข้อ5 ครับ
 
 
กรุณากรอกข้อความที่สุภาพ [Please fill in as spirit]
 
เน‚เธ›เธฃเนเธเธฃเธก Chevrolet
 
ข้อความ [message]
   
ข้อความ [Message]
ตัวแสดงอารมณ์ emotion
รหัสสมาชิก [login name]
รหัสผ่าน [password]
ภาพ [Picture]