เน„เธ›เน€เธขเธตเนˆเธขเธกเธŠเธก เธชเธ™เธฒเธกเน€เธ›เธดเธ”เนƒเธซเธกเนˆ KLONG 3 AIR-SOFT GUN
[Webboard][Home ]
 
กระทู้ :00072 ลำดับ :00001 ผู้ตอบ :rk วัน-เวลา : 2011-08-11 08:28:21
 
ปลาและปืน gun & fish
ป้ายประจำสนาม 
 
กรุณากรอกข้อความที่สุภาพ [Please fill in as spirit]
 
กระทู้ :00072 ลำดับ :00002 ผู้ตอบ :rk วัน-เวลา : 2011-08-11 08:29:08
 
ปลาและปืน gun & fish
โปรโมชั่น 
 
กรุณากรอกข้อความที่สุภาพ [Please fill in as spirit]
 
กระทู้ :00072 ลำดับ :00003 ผู้ตอบ :rk วัน-เวลา : 2011-08-11 08:31:32
 
ปลาและปืน gun & fish
สองผู้บริหารสนาม พี่อู๊ด(ซ้ายมือ) พี่หนู(ขวามือ) 
 
กรุณากรอกข้อความที่สุภาพ [Please fill in as spirit]
 
กระทู้ :00072 ลำดับ :00004 ผู้ตอบ :rk วัน-เวลา : 2011-08-11 08:33:25
 
ปลาและปืน gun & fish
พี่อู๊ด หาอะไรอยู่พี่เขาจะลงสนามกันแล้ว อิอิ ๆ 
 
กรุณากรอกข้อความที่สุภาพ [Please fill in as spirit]
 
กระทู้ :00072 ลำดับ :00005 ผู้ตอบ :rk วัน-เวลา : 2011-08-11 08:35:26
 
ปลาและปืน gun & fish
น้องนนท์ ตัวจี๊ด (ลูกชายพี่หนู) อนาคตทีมชาติ 
 
กรุณากรอกข้อความที่สุภาพ [Please fill in as spirit]
 
กระทู้ :00072 ลำดับ :00006 ผู้ตอบ :rk วัน-เวลา : 2011-08-11 08:37:00
 
ปลาและปืน gun & fish
เซพโซน มองเข้าไปในสนามได้ ดูได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ 
 
กรุณากรอกข้อความที่สุภาพ [Please fill in as spirit]
 
กระทู้ :00072 ลำดับ :00007 ผู้ตอบ :rk วัน-เวลา : 2011-08-11 08:37:54
 
ปลาและปืน gun & fish
ช่างประจำสนาม 2 ท่าน 
 
กรุณากรอกข้อความที่สุภาพ [Please fill in as spirit]
 
กระทู้ :00072 ลำดับ :00008 ผู้ตอบ :rk วัน-เวลา : 2011-08-11 08:42:38
 
ปลาและปืน gun & fish
ทดสอบความแรงของปืนที่นี่ (ทางสนามแซวว่าปืนแรงไม่ถึง 400 ห้ามเล่น)
เพราะสนามกว้างมาก อย่างนี้ต้องพิสูจน์   
 
กรุณากรอกข้อความที่สุภาพ [Please fill in as spirit]
 
กระทู้ :00072 ลำดับ :00009 ผู้ตอบ :rk วัน-เวลา : 2011-08-11 08:45:07
 
ปลาและปืน gun & fish
รู้สึกว่าปืนจะแรงๆ กันทั้งนั้น นะเนียะ  
 
กรุณากรอกข้อความที่สุภาพ [Please fill in as spirit]
 
กระทู้ :00072 ลำดับ :00010 ผู้ตอบ :rk วัน-เวลา : 2011-08-11 08:46:33
 
ปลาและปืน gun & fish
ไปดูสนามกันดีกว่า 
 
กรุณากรอกข้อความที่สุภาพ [Please fill in as spirit]
 
กระทู้ :00072 ลำดับ :00011 ผู้ตอบ :rk วัน-เวลา : 2011-08-11 08:49:22
 
ปลาและปืน gun & fish
สนามจะเป็นสวนกล้วยมาก่อนนะ มีบางบังเกอร์มีกล้วยให้รับประทานด้วย 
 
กรุณากรอกข้อความที่สุภาพ [Please fill in as spirit]
 
กระทู้ :00072 ลำดับ :00012 ผู้ตอบ :rk วัน-เวลา : 2011-08-11 08:51:44
 
ปลาและปืน gun & fish
ดูตามภาพ เดินไปถ่ายไป 
 
กรุณากรอกข้อความที่สุภาพ [Please fill in as spirit]
 
กระทู้ :00072 ลำดับ :00013 ผู้ตอบ :rk วัน-เวลา : 2011-08-11 08:52:24
 
ปลาและปืน gun & fish
 
 
กรุณากรอกข้อความที่สุภาพ [Please fill in as spirit]
 
กระทู้ :00072 ลำดับ :00014 ผู้ตอบ :rk วัน-เวลา : 2011-08-11 08:52:50
 
ปลาและปืน gun & fish
 
 
กรุณากรอกข้อความที่สุภาพ [Please fill in as spirit]
 
กระทู้ :00072 ลำดับ :00015 ผู้ตอบ :rk วัน-เวลา : 2011-08-11 08:53:19
 
ปลาและปืน gun & fish
 
 
กรุณากรอกข้อความที่สุภาพ [Please fill in as spirit]
 
กระทู้ :00072 ลำดับ :00016 ผู้ตอบ :rk วัน-เวลา : 2011-08-11 09:01:32
 
ปลาและปืน gun & fish
 
 
กรุณากรอกข้อความที่สุภาพ [Please fill in as spirit]
 
กระทู้ :00072 ลำดับ :00017 ผู้ตอบ :rk วัน-เวลา : 2011-08-11 09:02:01
 
ปลาและปืน gun & fish
 
 
กรุณากรอกข้อความที่สุภาพ [Please fill in as spirit]
 
กระทู้ :00072 ลำดับ :00018 ผู้ตอบ :rk วัน-เวลา : 2011-08-11 09:02:27
 
ปลาและปืน gun & fish
 
 
กรุณากรอกข้อความที่สุภาพ [Please fill in as spirit]
 
กระทู้ :00072 ลำดับ :00019 ผู้ตอบ :rk วัน-เวลา : 2011-08-11 09:02:51
 
ปลาและปืน gun & fish
 
 
กรุณากรอกข้อความที่สุภาพ [Please fill in as spirit]
 
กระทู้ :00072 ลำดับ :00020 ผู้ตอบ :rk วัน-เวลา : 2011-08-11 09:03:11
 
ปลาและปืน gun & fish
 
 
กรุณากรอกข้อความที่สุภาพ [Please fill in as spirit]
 
กระทู้ :00072 ลำดับ :00021 ผู้ตอบ :rk วัน-เวลา : 2011-08-11 09:03:47
 
ปลาและปืน gun & fish
 
 
กรุณากรอกข้อความที่สุภาพ [Please fill in as spirit]
 
กระทู้ :00072 ลำดับ :00022 ผู้ตอบ :rk วัน-เวลา : 2011-08-11 09:07:45
 
ปลาและปืน gun & fish
 
 
กรุณากรอกข้อความที่สุภาพ [Please fill in as spirit]
 
กระทู้ :00072 ลำดับ :00023 ผู้ตอบ :rk วัน-เวลา : 2011-08-11 09:08:25
 
ปลาและปืน gun & fish
 
 
กรุณากรอกข้อความที่สุภาพ [Please fill in as spirit]
 
กระทู้ :00072 ลำดับ :00024 ผู้ตอบ :rk วัน-เวลา : 2011-08-11 09:10:24
 
ปลาและปืน gun & fish
 
 
กรุณากรอกข้อความที่สุภาพ [Please fill in as spirit]
 
กระทู้ :00072 ลำดับ :00025 ผู้ตอบ :rk วัน-เวลา : 2011-08-11 09:10:58
 
ปลาและปืน gun & fish
  
 
กรุณากรอกข้อความที่สุภาพ [Please fill in as spirit]
 
กระทู้ :00072 ลำดับ :00026 ผู้ตอบ :rk วัน-เวลา : 2011-08-11 09:11:18
 
ปลาและปืน gun & fish
 
 
กรุณากรอกข้อความที่สุภาพ [Please fill in as spirit]
 
กระทู้ :00072 ลำดับ :00027 ผู้ตอบ :rk วัน-เวลา : 2011-08-11 09:11:43
 
ปลาและปืน gun & fish
 
 
กรุณากรอกข้อความที่สุภาพ [Please fill in as spirit]
 
กระทู้ :00072 ลำดับ :00028 ผู้ตอบ :rk วัน-เวลา : 2011-08-11 09:19:09
 
ปลาและปืน gun & fish
 
 
กรุณากรอกข้อความที่สุภาพ [Please fill in as spirit]
 
กระทู้ :00072 ลำดับ :00029 ผู้ตอบ :rk วัน-เวลา : 2011-08-11 09:19:49
 
ปลาและปืน gun & fish
 
 
กรุณากรอกข้อความที่สุภาพ [Please fill in as spirit]
 
กระทู้ :00072 ลำดับ :00030 ผู้ตอบ :rk วัน-เวลา : 2011-08-11 09:20:19
 
ปลาและปืน gun & fish
  
 
กรุณากรอกข้อความที่สุภาพ [Please fill in as spirit]
 
กระทู้ :00072 ลำดับ :00031 ผู้ตอบ :rk วัน-เวลา : 2011-08-11 09:21:21
 
ปลาและปืน gun & fish
 
 
กรุณากรอกข้อความที่สุภาพ [Please fill in as spirit]
 
กระทู้ :00072 ลำดับ :00032 ผู้ตอบ :mice วัน-เวลา : 2011-08-14 18:20:45
 
mice
 ขอต้อนรับการกลับมาของประธานRK-9...พี่เค...ของพวกเรา
....RK-9...ประจำอยู่ที่ ตลองสาม แอร์ซอฟกัน
เจอพี่เคได้ที่นี่.....ฟอร์มทีมใหม่....สมาชิกในทีมติดต่อได้ที่เบอร์
 081-792-1541 
 
กรุณากรอกข้อความที่สุภาพ [Please fill in as spirit]
 
กระทู้ :00072 ลำดับ :00033 ผู้ตอบ :mice วัน-เวลา : 2011-08-24 12:55:02
 
mice
....RK-9...ซ้อมทีมทุกวัน....เตรียนมแข่ง 18 กันยานี้ ที่สนามเลคฮิวล์ 
 
กรุณากรอกข้อความที่สุภาพ [Please fill in as spirit]
 
กระทู้ :00072 ลำดับ :00034 ผู้ตอบ :rk วัน-เวลา : 2011-08-30 16:56:53
 
ปลาและปืน gun & fish
พี่หนู ช่วยโพสภาพที่กล้องพี่หนูด้วยครับ 
ยิงกันสนุกแค่ไหน อิๆๆ  
 
กรุณากรอกข้อความที่สุภาพ [Please fill in as spirit]
 
กระทู้ :00072 ลำดับ :00035 ผู้ตอบ :mice วัน-เวลา : 2011-08-30 17:39:56
 
mice
เดี๋ยวส่งไปให้ครับ 
 
กรุณากรอกข้อความที่สุภาพ [Please fill in as spirit]
 
กระทู้ :00072 ลำดับ :00036 ผู้ตอบ :best วัน-เวลา : 2011-09-01 10:23:51
 
ทำมากๆ คิดน้อยๆ
ถามราคาหน่อยครับ
 - ค่าสนามคนละเท่าไร
 - ค่าเช่าปืนเท่าไร
 - ถ้าเล่น 5 ครั้ง ฟรี 1 ครั้ง 
  แล้วถ้าไป 6 คน คิดแค่ 5 คนอีก 1 คน ฟรีไหมครับ
 
 
กรุณากรอกข้อความที่สุภาพ [Please fill in as spirit]
 
กระทู้ :00072 ลำดับ :00037 ผู้ตอบ :mice วัน-เวลา : 2011-09-01 10:42:24
 
mice
ค่าสนาม 100 บ. เช่าปืน 100 บ. กระสุน ถุงละ 200 บ. ครับ
 จ - พฤ สนามกับปืน 150 บ. เรื่องอื่นคุยได้ครับแม้จะหมดโปรแล้วก็ตามครับ 
 
กรุณากรอกข้อความที่สุภาพ [Please fill in as spirit]
 
เน„เธ›เน€เธขเธตเนˆเธขเธกเธŠเธก เธชเธ™เธฒเธกเน€เธ›เธดเธ”เนƒเธซเธกเนˆ KLONG 3 AIR-SOFT GUN
 
ข้อความ [message]
   
ข้อความ [Message]
ตัวแสดงอารมณ์ emotion
รหัสสมาชิก [login name]
รหัสผ่าน [password]
ภาพ [Picture]